Επιτυχής Ολοκλήρωση Έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ»

Final Meeting SmallΕπιτυχής Ολοκλήρωση  Έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού»


Το στρατηγικό έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο  «ΘΑΛ – ΧΩΡ»  ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, ως ο επικεφαλής εταίρος του έργου, και τους εταίρους του από Κύπρο και Ελλάδα.  Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013» και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών.

Βασικός στόχος του έργου ήταν η προετοιμασία των δύο κρατών για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ), μέσω της ανάπτυξης μεθοδολογίας για υλοποίηση ΘΧΣ.  Ο ΘΧΣ αναφέρεται στη δημόσια διαδικασία ανάλυσης και κατανομής χωρικά και χρονικά των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων.

Στο έργο συμμετείχαν συνολικά έξι εταίροι, τέσσερεις από Κύπρο, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου και δύο από Ελλάδα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι θεσμικοί φορείς  μαζί με επιστημονικούς φορείς από τα δύο κράτη, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο του έργου έγινε συλλογή και εμπλουτισμός δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον,  αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξη εργαλείου WEBGIS για ελεύθερη διάχυση της στο κοινό, μελέτη του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ανάπτυξη πιλοτικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων σε επιλεγμένες περιοχές και διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης για τα πιλοτικά σχέδια.

Τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως από τα δύο κράτη στα επόμενα χρόνια, καθώς μέχρι το Μάρτιο του 2021 θα πρέπει να κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πρώτα εθνικά θαλάσσια χωροταξικά σχέδια από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

Posted in Press Releases
Upcoming Events
Jun 20 Wed
all-day The Cluster approach for a sustainable Blue Growth in the Mediterranean @ Titania Hotel
The Cluster approach for a susta… @ Titania Hotel
Jun 20 – Thursday all-day
The Cluster approach for a sustainable Blue Growth in the Mediterranean @ Titania Hotel
Save-The-Date for the next transnational Capitalization & Community Building event organized by InnoBlueGrowth entitled "The Cluster approach for a sustainable Blue Growth in the Mediterranean" next June 20-21, [...]

View Calendar

Browse Our News Archive